23.3.15

Verandering om passie...

Laatst las ik deze regel in een blog: ‘als je doet wat je deed, dan krijg je wat je kreeg’. Het blijkt een uitspraak van Einstein te zijn. Ik ben niet zo van de citaten, maar deze raakte me en bleef me bij. Waarschijnlijk omdat het aansluit bij waarmee ik op dit moment bezig ben.

Passie
Vanaf oktober 2010 maak ik onder de naam Keper ontwerp voor uiteenlopende klanten grafische ontwerpen. Ik heb met veel plezier o.a. logo’s, huisstijlen, boeken en posters ontworpen. Door de jaren heen ontdekte ik echter dat ik het ontwerpen van boeken en het maken van illustraties het allerleukst vind om te doen. Een goed voorbeeld hiervan is het kinderboek ‘Kleine Wolk’ dat januari 2014 in de winkels verscheen. Ik mocht het boek illustreren en ontwerpen.

Het wordt mij steeds duidelijker dat ik mijn passie, illustreren en boeken ontwerpen, wil volgen. Als ik mijn werk blijf doen zoals ik deed, dan krijg ik werk zoals ik kreeg. Wil ik mijn passie volgen? Dan moet er iets veranderen. Nu, op dit moment.

Nieuwe naam
De naam Keper ontwerp past bij een grafische onderneming die allerlei ontwerpen maakt voor uiteenlopende klanten. Het is een naam die aangeeft hoe ik heb gewerkt; met aandacht en oog voor detail.

Nu ik mijn focus ga verleggen, past deze naam niet meer. Illustreren is een nog persoonlijkere verbeelding van het verhaal dat ik wil overbrengen. Illustreren en boeken ontwerpen doe ik volledig vanuit mijn hart. Daar hoort een persoonlijkere naam bij. En wat is er meer eigen dan mijn naam? Daarom kies ik ervoor voortaan Leonie Verbrugge ‘illustrator & book designer’ te gebruiken. Deze naamswijziging zal ingaan vanaf 1 april a.s. (en nee, dit is geen grap :)).
De Engelse toevoeging laat mijn ambitie zien. Ik hoop dat ik ook voor internationale klanten kan gaan werken en mijn illustraties over ’s lands grenzen zullen gaan.

Wat is jouw passie? En heb je er ook voor gekozen deze te volgen? Ik ben benieuwd naar jouw ervaringen en vind het leuk als je een reactie achterlaat. Dank je wel!


Change for passion
  
I recently read this line in a blog: ‘If you do what you always did, you will get what you always got’. It is a quote by Einstein. I am not a quote kind of person, but this one touched me. Probably because it describes exactly the change I am going through.

Passion
Since October 2010 I've made graphic designs for different clients by the name of  ‘Keper ontwerp’ (Keper design). I had a lot of fun designing logos, identities, books and posters.  But over the years I've discovered that what I enjoy doing most is designing books and making illustrations. A good example is the  book ‘Kleine Wolk’ (Little Cloud) that was published January 2014. A great children’s book which I designed and illustrated.

It's become more clear to me that I want to follow my passion in illustrating and book design. And if I keep on doing my work as I did, I will get work as I always got. Do I want to follow my passion? Then something has to change. Now, at this very moment.

New name
The name ‘Keper ontwerp’ fits a graphic enterprise that makes different designs for various clients. It is a name that shows how I have been working; with concentration and eye for detail. (the word ‘keper’ comes from a Dutch saying which means as much as ‘looking at something very closely').

Now that I am going to change my focus, this name doesn’t fit me anymore. Illustration is a more personal translation of the story that I want to tell. Illustrating and book design which I do coming from my heart. This asks for a more personal name. And what name is more personal than my own? That’s why I choose to use Leonie Verbrugge ‘illustrator & book designer’. This name change will take effect on April 1st (and no, it’s not a joke :)).
The English addition ‘illustrator & book designer’ shows my ambition. I hope to work for international clients and opportunities that will cross borders.

What is your passion? And did you choose to follow it? I would like to read about your experiences, so feel free to leave a comment. Thank you!

6.3.15

Keper ontwerpt met Kroost… baardmannen


Als hekkensluiter van het onderzoek naar de combinatie fotografie en illustratie vandaag weer een portret. Een zoet meisje tegen een roze spekjesachtergrond houdt een snorretje voor haar mond gemaakt van strijkkralen. Ik (Leonie: link) wilde iets contrasterends doen dat tegenwicht zou bieden aan het lieflijke portretje.

Het zwarte stippenjurkje (dat in de oorspronkelijke foto zat) verving ik door een nieuw patroon: dat van behaarde mannenhoofden. Het patroon van de achtergrond loopt nu door in de meisjesjurk en daar borduurde ik een verzameling weelderige snorren- en baardmannen op. De snor in het portret was de aanleiding en de rest volgende vanzelf. Ik knipte de borduurdraden overigens niet af maar liet ze hangen, waardoor het geheel nog wat ruiger werd.

Associaties bij het werken aan dit beeld: zacht versus hard, lief tegenover boos, jong en oud, vrouw en man, goed en kwaad. De mierzoete foto van Irma daagde mij uit er iets mee te doen wat misschien wel wat choquerend zou zijn. Het beeld krijgt door mijn toevoeging van de bebaarde manfiguren in elk geval een hele andere duiding en de foto is ondergeschikt gemaakt aan de illustratie.

Na drie experimenten ervaren we dat onze disciplines, fotografie en illustratie, elkaar kunnen aanvullen, verrijken maar ook vervreemden. Zoals we eerder aangaven willen we in de toekomst verder onderzoeken wat we hiermee willen en kunnen doen. We willen een voor ons nieuwe markt aanboren en gezamenlijk werk gaan ontwikkelen, publiceren en verkopen.

Wat vond jij van de drie beelden die we hebben laten zien de afgelopen weken? Laat je reactie achter, vinden we leuk.A Keper and Kroost design… bearded men

The third and latest picture in our project of combining photography and illustration is also a portrait. A sweet little girl standing in front of a pastel coloured background holding a funny black moustache. The contrast of the girl’s innocence and the moustache intrigued me and so I wanted to develop this idea further.

In the picture’s background you can see a diamond shape patterned wallpaper. I decided to continue this pattern on the girl’s dress after having cut out the original one. Then I embroidered a wide range of moustaches and beards. I did not cut off the threads but just let them hang, so the picture would get a more edgy touch.

The moustache the girl is holding gave me the idea and the rest came naturally. A contrast of soft versus hard. Love and anger. Young and old, men versus women and good versus evil. The sweet picture of Irma challenged me to do something that might be a little shocking. Through my bearded men the picture gets a total different meaning and the photo becomes secondary to the illustration.

After three experiments we see that our disciplines, photography and illustration, can supplement, enrich but also alienate each other. As said before, in the near future we want to figure out what we can do with this new approach. We want to tap into a new market and develop works that combine photography and illustration and eventually publish and sell our art.

Please tell us what you think of the three images we have shown over the past few weeks. We really appreciate your comments.